نرم‌افزار نستعلیق چلیپا

Chalipa Calligraphy Software

...

استاد امیر احمد فلسفی

امیراحمد فلسفی (زاده ۱۳۳۷ در اهواز) از خوشنویسان و نستعلیق‌نویسان معاصر اهل ایران است. او از اعضاء شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، عضو هیئت داوران و هیئت تشخیص استادی است.

...

مرتضی نوریان اول

طراح و نویسنده نرم‌افزار